Finał XVIII edycji Konkursu Wiedzy Technicznej

W dniach  27 marca oraz 1 i 2 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkól Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbyły się finały konkursów w ramach realizowanego przez szkołę i działającego przy niej stowarzyszenia „Nauka i Rozwój”  Projektu „Z technika za pan brat od najmłodszych lat”.

Konkurs KWT jest szeroko znany w całym naszym województwie i wypracował sobie szczególną rangę wśród wielu ważnych przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych tego obszaru. Pozwala zaszczepić w młodych ludziach tzw. bakcyla do nauk ścisłych, a co zatem idzie rozwijać ich zainteresowania i przekonać do pójścia dalej w tym kierunku.

Głównym jego celem jest promowanie nauki przedmiotów ścisłych z matematyką na czele. Uczniowie nie tylko przyswoją i uzupełnią podstawowa wiedzę ale znacznie poszerzą swoje horyzonty.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych ( 7 i 8 klasa) województwa podkarpackiego – młodych adeptów techniki.

Odbywa się on w dwóch kategoriach. W pierwszej uczniowie rywalizują w zakresie wiedzy interdyscyplinarnej z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, technika poszerzona o zagadnienia z historii wynalazków oraz nowoczesnych zdobyczy techniki. W drugiej – prac modelowo konstrukcyjnej uczniowie mogą swoje wiadomości i kreatywność wykazać w zaprojektowanych i wykonanych przez siebie  pracach w zakresie robotyki lub elektroniki.

Mecenasem Konkursu od 7 lat pozostaje Fundacja Śnieżki „Twoja szansa” a w obecnym roku udało się nawiązać współpracę z Polską Spółką Gazownicza, która jest patronem strategicznym konkursów w zakresie robotyki i elektroniki.

Patronat honorowy nad konkursem objęli Starosta Powiatu Jarosławskiego, który ufundował nagrody rzeczowe i statuetki oraz burmistrz Miasta Jarosław.

W dniu 27 marca miał miejsce finał XVIII edycji Konkursu Wiedzy Technicznej „sapere aude – odważ się być mądrym”. Jak co roku wzięło w nim udział kilkuset młodych ludzi z całego województwa.  Laureatami tegorocznej edycji zostali:

LAUREACI INTERDYSCYPLINARNY
  • I miejsce – Cichy Jakub uczeń Szkoły Podstawowej w Jedliczu, opiekun Adam      Jasłowski
  • II miejsce – Różak Filip – uczeń IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie – Gimnazjum opiekun Izabela Dybowska
  • III miejsce – Jarosiński Dawid – uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu, opiekun Beata Czerwińska.

W dniu 1 kwietnia odbył się konkurs w ramach KWT ROBOTYKA, w ramach którego uczestnicy podjęli wyzwanie zaprojektowania, zbudowania, zaprogramowania, testowania i prezentowania robota potrafiącego wykonać różne zadania w trakcie konkursu. Tytuł laureata otrzymali następujące zespoły uczniów:

LAUREACI ROBOTYKI
  • I miejsce – Florek Dawid i Strojny Adrian Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie, opiekun Grzegorz Kowal,
  • II miejsce Marcel Pilek, Filip Wilczyński oraz Jakub Jagiełka – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu, opiekun Mateusz Brzyski,
  • III miejsce – Jakub Cichy, Przemysław Skiba, Maciej Chodakowski – Szkoła Podstawowa w Jedliczu – opiekun Adam Jasłowski.

W dniu 2 kwietnia odbyła się konkurs w dziedzinie elektroniki, tym razem zadanie konkursowe polegało na wykonaniu połączeń, wg podanego schematu ideowego, oraz uruchomieniu układu elektronicznego. Tytuł laureata otrzymali następujące zespoły uczniów:

LAUREACI ELEKTONIKA
  • I miejsce – Różak Filip i Przemysław Lib – uczniowie IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie – Gimnazjum opiekun Izabela Dybowska,
  • II miejsce – Agnieszka Szumigraj, Miłosz Żołyniak, Jakub Kłak – uczniowie Szkoły Podstawowej w Szówsku; opiekun Dariusz Moskwiak,
  • III miejsce – Dawid Wysocki, Jakub Grabowski, Hubert Dołemski – uczniowie Szkoła Podstawowa nr 1 w Jarosławiu; opiekun Władysława Macnar

Wszyscy laureaci uzyskali nagrody w postaci bonów zakupowych do sieci sklepów Komputronik ufundowane  w przypadku kategorii interdyscyplinarnej przez Fundację Śnieżki Twoja Szansa, w kategoriach: robotyka i elektronika przez Polską Spółkę Gazowniczą. Ponadto pamiątkowe Statuetki i nagrody Starosty wręczyła Pani Elżbieta Pazyniak – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Jarosławskiego.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i szkołom biorącym udział w KWT  wręczono pamiątkowe dyplomy.

Reasumując realizacja projektu „ Z technika za pan brat od najmłodszych lat” umożliwiła uczniom obok nauki analitycznego i logicznego myślenia,  możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, ale nade wszystko twórczej pracy w grupach – tak niezwykle ważnych umiejętności w życiu codziennym.

Chcielibyśmy by ta pasja objęła jak największą liczbę uczniów powiatu jarosławskiego i powiatów ościennych.