Zaproszenie do udziału w XIX edycji Konkursu Wiedzy Technicznej

Obecny rok szkolny to już XIX. edycja organizowanego przez nas przedsięwzięcia jakim jest Konkurs Wiedzy Technicznej pod hasłem „sapere aude” – odważ się być mądrym.

Konkurs jest szeroko znany w całym naszym województwie, a co za tym idzie wypracował sobie szczególną rangę wśród wielu ważnych przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych tego obszaru.   Pozwala zaszczepić w młodych ludziach tzw. bakcyla do nauk ścisłych, a co zatem idzie rozwijać ich zainteresowania i przekonać do pójścia dalej w tym kierunku.

Głównym jego celem jest promowanie nauki przedmiotów ścisłych z matematyką na czele. Uczniowie nie tylko przyswoją i uzupełnią podstawowa wiedzę ale znacznie poszerzą swoje horyzonty.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych (7 i 8 klasa) nade wszystko województwa podkarpackiego – młodych adeptów techniki

Odbywa się on w dwóch niezależnych od siebie kategoriach. W pierwszej uczniowie rywalizują w zakresie wiedzy interdyscyplinarnej z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, technika poszerzona o zagadnienia z historii wynalazków oraz nowoczesnych zdobyczy techniki. W drugiej – prac modelowo konstrukcyjnej uczniowie mogą swoje wiadomości i kreatywność wykazać w zaprojektowanych i wykonanych przez siebie  pracach w zakresie robotyki lub elektroniki.

Zachęcamy do udziału w kolejnej nieco zmodyfikowanej i unowocześnionej formie. Szczegóły opisane są w regulaminach adekwatnych do kategorii, którą bylibyście Państwo zainteresowani raz z uczniami.

Możemy wspólnie pomóc tym młodym ludziom w odkrywaniu ich talentów, dać im możliwość próbowania, doświadczania różnych rzeczy i zachowań.

Na szczególną uwagę zasługuje nowa forma zarówno w zakresie robotyki jak i elektroniki.  To doskonała okazja do rozwinięcia kompetencji informatycznych i technicznych młodych konstruktorów. Ponadto szansa na kształcenie twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej, które pozwalają lepiej zrozumieć świat przedmiotów ścisłych.