Zaproszenie do Konkursu Wiedzy Technicznej -„sapere aude” edycja XIX

Szanowni Państwo
       Ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią obostrzenia  tegoroczny  Konkurs Wiedzy Technicznej „sapere aude: – odważ się być mądrym musiał zostać przesunięty na wrzesień.
       Biorąc jednakże pod uwagę utrzymującą się trudną sytuacją epidemiologiczną konkurs będzie miał nieco inny charakter. Dla bezpieczeństwa jego uczestników jako organizatorzy KWT zdecydowaliśmy się rozstrzygnąć jedynie jego cześć interdyscyplinarną i to w zmodyfikowanej formie. Mając na uwadze nade wszystko dobro i zdrowie zarówno uczniów jak i ich opiekunów uczestników konkurs odbywać się  będzie w systemie online,w obu etapach.
Atrakcyjne jak co roku nagrody wraz z dyplomami i podziękowaniami  zostaną przesłane pocztą.
       I i II etap Konkursu będzie polegał na rozwiązaniu przy stanowisku komputerowym testu, udostępnionego na stronie organizatora KWT składającego się z  pytań zamkniętych. Testy rozwiązywane są w klasopracowniach szkół macierzystych. Uczniowie zarejestrowani przez opiekuna  dostają link do konkursu. Uczestnicy będą udzielać odpowiedzi na 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Czas przeznaczony na rozwiązanie wynosi 60 min. Szczegółowy opis w Regulaminie i Terminarzu.
Rejestracji do konkursu dokonujemy przez stronę https://kwt.zstiojar.edu.pl/rejestracja/ Tam też znajdziecie Państwo informacje na temat samego Konkursu.  Dodatkowo regulamin wraz z terminarzem  w załączniku do  wiadomości.
       Jeśli sytuacja ulegnie zmianie chcemy jak najszybciej powrócić do poprzedniej formuły Konkursu zarówno w kategorii interdyscyplinarnej oraz praktycznej. Ponadto śladem lat ubiegłych chcielibyśmy nie tylko przeprowadzać ale znaczenie rozszerzyć przeprowadzane  w szkołach macierzystych zajęcia warsztatowe z robotyki i elektroniki  celem zainspirowania młodych uczniów i nakłonienia ich do podjęcia kolejnych kroków w kierunku dalszego kształcenia w zawodach tak bardzo potrzebnych na dzisiejszym rynku pracy.
       Zapraszamy zatem do udziału w Konkursie i wspólnej zabawy tym razem za pośrednictwem Internetu.   Wszystkie szczegóły opisane są w regulaminach, ponadto w razie pytań proszę o kontakt:

Anna Ruman tel. 502010943 e-mail annaruman@gmail.com lub Leszek Kobyliński tel. 888845709 e-mail  leszek_k@go2.pl

Pozdrawiam i zapraszam serdecznie.
 Anna Ruman