Terminarz

Konkursu Wiedzy Technicznej
pod hasłem
„sapere aude” – odważ się być mądrym

 1. Ogłoszenie regulaminu i terminarza Konkursu Wiedzy Technicznej – do 30 listopada 2018 roku.
 2. Zawiadomienie Komisji Konkursowej KK-KWT przez koordynatora szkolnego o przystąpieniu do Konkursu oraz liczbie uczestników – do dnia 7 stycznia 2019 roku poprzez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie kwt.zstiojar.edu.pl
 3. Powołanie szkolnych komisji konkursowych i zapoznanie uczniów z założeniami konkursu –
  do 7 stycznia 2019 roku.
 4. Udostępnienie testów i przeprowadzenie I etapu w dniu 28 stycznia 2019 roku.
 5. Poinformowanie opiekunów o zakwalifikowanych do II etapu uczniach do 1 lutego 2019 roku.
 6. II etap – finał Konkursu odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Jarosławiu w dniu:
 •  27 marca 2019 r. godz. 9.00 – interdyscyplinarna
 • 1 kwietnia 2019 r. – robotyka – godz. 10.00
 • 2 kwietnia 2019 r. – elektronika praktyczna
 1. Sprawdzenie prac, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu finału.

*- w przypadku gdy odbywał się będzie inny konkurs rangi wojewódzkiej, a będzie w nim brało udział więcej niż 3 szkoły zgłoszone do KWT lub dzień ten zostanie zarezerwowany na egzaminy OKE  termin zostanie przesunięty i ustalony nowy

Szczegółowe informacje:

 • mgr inż. Anna Ruman (tel. 502 010 943) email: annaruman@gmail.com
 • sekretariat Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu /fax.  016-621-65-24.

Zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie!