Terminarz

Terminarz Konkursu
w kategorii interdyscyplinarnej

 1. Ogłoszenie regulaminu i terminarza Konkursu Wiedzy Technicznej – do 30 września 2021 roku.
 2. Zawiadomienie WKK przez dyrektora lub opiekuna ucznia o przystąpieniu do Konkursu oraz liczbie uczestników – do dnia 31 października 2021 roku poprzez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie https://kwt.zstiojar.edu.pl/rejestracja/
 3. Powołanie szkolnych komisji konkursowych i zapoznanie uczniów z założeniami konkursu –
  do 31 października 2021 roku
 4. Przeprowadzenie eliminacji szkolnych w dniu 30 listopada 2021roku.
 5. Poinformowanie KK-KWT o osobach zakwalifikowanych do finału w kategorii I KWT – interdyscyplinarnej do   15  grudnia 2021 roku.
 6. II etap Konkursu połączony z uroczystym wręczeniem dyplomów i nagród  odbędzie w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu w dniu 17  grudnia 2021 r.
 7. W przypadku wprowadzania obostrzeń spowodowanych sytuacja pandemiczną organizacja  konkursu będzie dopasowywana do aktualnie wprowadzanych wytycznych o czym Państwowo bieżąco będziecie informowani.
 8. Szczegółowe informacje:
 • https://kwt.zstiojar.edu.pl/
 • mgr inż. Anna Ruman (tel. 502 010 943) email: annaruman@gmail.com
 • mgr Leszek Kobyliński (tel. 888 845 709) email : leszek_k@go2.pl

Terminarz Konkursu w kategorii Prace Modelowo-Konstrukcyjne

 1. Ogłoszenie regulaminu i terminarza Konkursu Wiedzy Technicznej – do 30 września 2021 roku.
 2. Zawiadomienie WKK przez dyrektora lub opiekuna ucznia o przystąpieniu do Konkursu oraz liczbie uczestników – do dnia 31 października 2021 roku poprzez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie https://kwt.zstiojar.edu.pl/rejestracja/
 3. Powołanie szkolnych komisji konkursowych i zapoznanie uczniów z założeniami konkursu –
  do 31 października 2021 roku
 1. Przeprowadzenie eliminacji szkolnych w dniu 30 listopada 2021roku.
 2. Poinformowanie KK-KWT o osobach zakwalifikowanych do finału w kategorii II KWT – prac modelowo-konstrukcyjnych oraz dostarczenie do siedziby ZSTiO 15  grudnia 2021 roku.
 3. II etap Konkursu w kategorii – prac modelowo konstrukcyjnych odbędzie w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu w dniu 17 grudnia 2021 r.
 4. W przypadku wprowadzania obostrzeń spowodowanych sytuacja pandemiczną organizacja konkursu będzie dopasowywana do aktualnie wprowadzanych wytycznych o czym Państwowo bieżąco będziecie informowani.
 5. Szczegółowe informacje:
 • https://kwt.zstiojar.edu.pl/
 • mgr inż. Anna Ruman (tel. 502 010 943) email: annaruman@gmail.com
 • mgr Leszek Kobyliński (tel. 888 845 709) email : leszek_k@go2.pl

Zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie!