Terminarz

Konkursu Wiedzy Technicznej
pod hasłem
„sapere aude” – odważ się być mądrym

  1. Ogłoszenie regulaminu i terminarza Konkursu Wiedzy Technicznej – do 30 września 2020 roku.
  2. Zawiadomienie Komisji Konkursowej KK-KWT przez koordynatora szkolnego o przystąpieniu do Konkursu oraz liczbie uczestników – do dnia 23 października 2020 roku poprzez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie kwt.zstiojar.edu.pl.
  3. Powołanie szkolnych komisji konkursowych i zapoznanie uczniów z założeniami konkursu – do 23 października 2020 roku.
  4. Udostępnienie testów i przeprowadzenie I etapu  w dniu 27 października 2020 roku.
  1. Poinformowanie opiekunów o zakwalifikowanych do II etapu uczniach do23 października 2020 roku.

29 października 2020 roku.

  1. II etap – finał Konkursu odbędzie się również drogą online w dniu 5 listopada 2020* roku od godz. 930 .
  2. Sprawdzenie prac, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu finału.

*- w przypadku gdy odbywał się będzie inny konkurs rangi wojewódzkiej, a będzie w nim brało udział więcej niż 3 szkoły zgłoszone do KWT lub dzień ten zostanie zarezerwowany na egzaminy OKE  termin zostanie przesunięty i ustalony nowy

Szczegółowe informacje:

  • mgr inż. Anna Ruman (tel. 502 010 943) email: anna ruman@gmail.com
  • mgr Leszek Kobyliński (888845709) email : leszek_k@go2.pl

Zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie!